Γιατί Ελληνικό Μέλι;

Το ελληνικό μέλι οφείλει το μοναδικό άρωμα και γεύση του στο γεγονός ότι, το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας αποτελείται από δάση και άγρια οικοσυστήματα, με μόνο το 29,32% του εδάφους να διατίθεται στην καλλιέργεια.
Η βιοποικιλότητα της ελληνικής χλωρίδας, όπως εκφράζεται από τη σχέση  μεταξύ του αριθμού των ειδών και της συνολικής έκτασης της χώρας, είναι μεταξύ των μεγαλύτερων στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο. Η ελληνική χλωρίδα περιλαμβάνει 6.038 taxa (είδη και υποείδη), σύμφωνα με την πρόσφατη ενημέρωση της βάσης δεδομένων Flora Hellenica, ενώ ο αριθμός των ειδών υπολογίζεταi μεταξύ 4.900 και 5.500.
Ο αριθμός των ενδημικών ειδών της Ελλάδας ανέρχεται σε 742 σύμφωνα με τις πιο πρόσφατα δημοσιευμένες εκτιμήσεις (WWF και IUCN 1994), ένα 15% της συνολικής χλωρίδας. Σε άλλες μελέτες ο αριθμός των ενδημικών taxa υπολογίστηκε αρχικά σε 1.225 (Iatrou 1986) και τελικά αναφέρεται ότι ανέρχεται σε 1.275 taxa.

Περισσότερα...